[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo lược dẫn luật Phật hành nghi đến giới tử
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo lược dẫn luật Phật hành nghi đến giới tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo Phật lịch 2566 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức sau hai năm tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, Đại giới đàn lần này từ ngày 1-9 đến ngày 5-9-2022 (mùng 6 đến 10-8-Nhâm Dần).
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 1

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo

Đại giới đàn truyền giới tại hai điểm: Giới tử Tăng tại chùa Minh Thành và giới tử Ni chùa Bửu Sơn, với 248 vị giới tử xuất gia đăng ký thọ giới, giới tử tại gia 82 vị, Phật tử đăng ký thập thiện 250 vị.

Ngày 3-9 (8-8-Nhâm Dần), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đương vi Giáo thọ A-xà-le khai đường giảng lược dẫn luật học Phật hành nghi đến giới tử Tăng tại chùa Minh Thành.

[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 2
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 3
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 4
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 5
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 6
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 7
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 8
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 9
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 10
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 11
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 12
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 13
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 14
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 15
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 16
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 17
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 18
[ẢNH] Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Hòa thượng Thích Lệ Trang lược dẫn luật Phật hành nghi ảnh 19

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày