GHPGVN TP.HCM phổ biến Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Lễ tác pháp an cư Phật lịch 2567 (năm 2023) của chư Tăng GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự
Lễ tác pháp an cư Phật lịch 2567 (năm 2023) của chư Tăng GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký, phổ biến Kế hoạch số 079 /KH-BTS, ngày 8-4-2024 nhằm triển khai công tác An cư kiết hạ Phật lịch 2568 đến toàn Giáo hội TP.HCM.

A. Mục đích, ý nghĩa

Y cứ Tỳ-ni Luật tạng, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

B. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Thông bạch số 89/TB-HĐTS, ngày 28-3-2024, của Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN về việc tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2568;

- Căn cứ tinh thần phiên họp, ngày 8-4-2024 của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh về việc triển khai công tác tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2568;

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2568 như sau:

C. Tổ chức, thực hiện

I. Tổ chức

1/ Ban Chứng minh: Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh;Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Từ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Minh Chơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

2. Ban Chỉ đạo:

Trưởng ban: Hòa thượng Thích Lệ Trang.

Phó ban: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Minh Giác (phụ trách Phật giáo Nam tông Kinh), Hòa thượng Danh Lung (phụ trách Phật giáo Nam tông Khmer), Hòa thượng Thích Giác Pháp (phụ trách Hệ phái Khất sĩ), Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Huệ Công, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn

Ban Thư ký: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Thượng tọa Thích Minh Cần, Đại đức Thích Trí Đức.

Ủy viên: Hòa thượng Thích Chơn Không, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Thượng tọa Thích Truyền Cường, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Thượng tọa Thích Giác Trí, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Thượng tọa Thích Hải Đạt, Thượng tọa Thích Minh Bảo, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ni sư Thích nữ Phụng Liên, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt (PV), Ni sư Thích nữ Như Hòa, quý tôn đức giáo phẩm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện.

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức an cư, nội dung tu học và giảng dạy tại các trường hạ; đồng thời làm cố vấn, động viên Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn và hành giả an cư toàn Thành phố.

3. Ban Giảng huấn

Ban Thường trực Ban Trị sự kết hợp Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp và Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố thành lập Ban Giảng huấn.

II. Thực hiện

1. Các cấp Giáo hội tại TP.HCM

1.1/ GHPGVN Thành phố

- Tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10).

* Lúc 6 giờ 30, ngày 12-4-Giáp Thìn (19-5-2024): Lễ tác pháp An cư.

* Lúc 6 giờ 30, ngày 14 và 29 ÂL hàng tháng: Lễ Bố-tát tập trung và sinh hoạt định kỳ.

* Lúc 6 giờ 30, ngày 12-7-Giáp Thìn (15-8-2024): Lễ tác pháp Tự tứ.

- Thành phần tham dự: Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, Thường trực (Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó ban, Chánh, các Phó Thư ký và Ủy viên Thường trực) quý Ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện.

Ban Tăng sự, Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố cùng phối hợp thực hiện lễ tác pháp An cư, Bố-tát định kỳ và Tự tứ. Ban Thư ký Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ có trách nhiệm kiểm diện trong Lễ tác pháp an cư, Tự tứ và các kỳ Bố-tát để báo cáo lên Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ. Chính những hoạt động này thể hiện sức mạnh tinh thần hòa hợp, phát huy đạo lực Tăng đoàn…, nêu cao trách nhiệm, kỷ cương của từng thành viên trong ngôi nhà GHPGVN, lan tỏa mô hình sinh hoạt Giáo hội Thành phố đến Tăng, Ni, Phật tử, tín đồ và cộng đồng Phật giáo.

Phân ban Ni giới Giáo hội Thành phố cũng đồng hành tác pháp An cư, Tự tứ, Bố-tát, sinh hoạt định kỳ và nghi thức quá đường cho các thành viên Phân ban tại trụ sở Phân ban Ni giới Thành phố theo phương thức tổ chức của Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, để làm nơi y cứ tinh thần tu học cho Ni giới Phật giáo Thành phố.

Phật giáo Nam tông và Hệ phái Khất sĩ được tổ chức sinh hoạt An cư kiết hạ theo truyền thống và thống nhất dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ.

1.2/ GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện

Cần thống nhất thời gian Lễ tác pháp An cư và Tự tứ như sau:

- Ngày 16-4 Giáp Thìn (23-5-2024): Lễ tác pháp An cư.

- Ngày 16-7 Giáp Thìn (19-8-2024): Lễ tác pháp Tự tứ.

2. Phương thức an cư

2.1/ An cư tập trung

Thừa ủy nhiệm Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ, quý Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện tổ chức các trường hạ tại địa phương, chịu trách nhiệm pháp lý với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cùng cấp; cần đảm bảo không gian sinh hoạt thông thoáng, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm cho các hành giả, phun khử khuẩn định kỳ tại các trường hạ suốt thời gian an cư.

- Tùy nhu cầu thực tế tại địa phương,Ban Tổ chức An cư kiết hạ TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện đề xuất Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ về các phương thức tổ chức An cư kiết hạ. Các trú xứ muốn tổ chức trường hạ tập trung đều phải được Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ xem xét và xác nhận mới được tổ chức trường hạ. (Tăng, Ni phải an cư riêng biệt, số lượng hành giả và danh sách đăng ký phải đồng nhất…)

- Các đơn vị Giáo hội tại địa phương không đủ điều kiện tổ chức an cư, quý Ban Trị sự GHPGVN địa phương có trách nhiệm giới thiệu (bằng văn bản) Tăng, Ni địa phương mình đến an cư tại địa phương khác (thuộc TP.Hồ Chí Minh) có trường hạ tập trung; hoặc có thể phối hợp liên quận/huyện để tổ chức trường hạ tập trung nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức an cư tại địa phương và khu vực.

- Quý Ban Trị sự GHPGVN địa phương tích cực, linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho những trú xứ đã từng tổ chức thành công các trường hạ truyền thống rạng danh xưa nay; cần khôi phục mô hình trường hạ truyền thống, nhân rộng mô hình tổ chức trường hạ tập trung nhằm giúp Tăng, Ni có cơ duyên an cư tu học. Tùy tình hình và khả năng thực tế, khuyến khích các tự viện có đủ điều kiện tổ chức an cư tập trung, không hạn chế số lượng trường hạ tại mỗi địa phương. Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ chỉ xác nhận an cư tập trung cho chúng nội thiền, chúng ngoại giới chỉ được xác nhận an cư tại chỗ.

2.2/ An cư tại chỗ (tác pháp An cư, đối thú An cư, tâm niệm An cư)

Những tự viện có Tăng, Ni cư trú dài hạn hợp pháp(từ 4 vị Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni trở lên),không đủ điều kiện tổ chức trường hạ tập trung thìcó thể tổ chức an cư tại chỗ, nhưng phải xin phép Ban Trị sự GHPGVN địa phương và Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ. Khi được Ban Trị sự Giáo hội cấp địa phương và Ban Chỉ đạo An cư kiết chấp thuận mới được tổ chức an cư tại chỗ và được xem là hợp lệ. Các điểm an cư tại chỗ phải sinh hoạt theo chương trình của các trường hạ tập trung tại địa phương.

Mỗi nửa tháng, tất cả hành giả an cư tại chỗ phải tập trung Bố-tát tại một trú xứ do Ban Trị sự GHPGVN địa phương quy định. Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ sẽ căn cứ vào sự xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN địa phương để cấp giấy Chứng nhận an cư tại chỗ.

Đối với Tăng, Ni có các duyên sự đặc biệt (phục vụ công tác Giáo hội, nhứt Tăng nhứt Tự, điều kiện sức khỏe) không thể an cư tập trung được, buộc phải tâm niệm an cư, nhưng đến ngày Trưởng tịnh phải trở về trường hạ tập trung tại địa phương để Bố tát; nếu tại địa phương không có trường hạ tập trung, Ban Trị sự GHPGVN địa phương chọn một trú xứ thích hợp để Tăng, Ni tập trung về Bố tát (Tăng tại trú xứ Tăng, Ni tại trú xứ Ni).

Các trường hợp đặc biệt, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ sẽ xem xét hướng dẫn thực hiện ACKH phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

3. Quy định chung

Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, quận, huyện chính là Ban Tổ chức các trường hạ tập trung tại địa phương, cung cử Ban Chức sự của trường hạ và trình Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ thông qua. Ban Chức sự trường hạ phải cấm túc tại hạ trường trong suốt thời gian an cư theo quy định.

Trong thời gian cấm túc an cư, nếu hành giả an cư là trụ trì hay bận Phật sự tại trú xứ, Ban Chức sự trường hạ xem xét từng trường hợp cụ thể và quyết định cho bạch chúng để xin khất hạ, nhưng phải tập trung về trường hạ trước một đêm để sinh hoạt và tác pháp Tự tứ đúng ngày cùng đại chúng.

Suốt 3 tháng an cư, hành giả tại các trường hạ không được phép đi học thêm hay tự ý xuất ngoại Đại giới, trừ trường hợp Tăng sai nhưng phải tuân thủ các quy định An cư kiết hạ (trực đáo trực hoàn).

Tăng, Ni sinh các trường, lớp Phật học tại TP.Hồ Chí Minh phải an cư tại các trường hạ tập trung do quý Ban Trị sự Giáo hội địa phương tổ chức, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ theo tinh thần Giới luật và Giáo luật quy định. Đặc biệt, Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh sẽ an cư theo sự hướng dẫn của Hội đồng Điều hành Học viện.

Các trường hạ Ni tại địa phương có trách nhiệm trình Phân ban Ni giới Thành phố để được xem xét và có ý kiến đồng thuận bằng văn bản trước khi trình Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ, cần thống nhất các biện pháp quản lý, triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ.

Tăng, Ni cư trú ngoài TP.Hồ Chí Minh có tâm nguyện an cư tập trung tại các trường hạ trên địa bàn Thành phố phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành (nơi Tăng, Ni đang tu học).

4. Nội dung sinh hoạt, giảng dạy

Nội dung học tập, giảng dạy trong 03 tháng an cư phải giữ theo truyền thống của các tòng lâm Hạ trường gồm: Nghi lễ hành trì của thiền gia, kinh bộ, luật bộ, luận bộ. Thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và Bố tát mỗi tháng hai lần.

- Phần kinh bộ, trích dạy một số bộ kinh từ căn bản đến nâng cao, thuần túy chuyên về kinh văn nhằm đáp ứng cho việc nghiên cứu tu tập, tránh hình thức giảng giải không có căn bản cụ thể.

- Phần luật bộ, luật thiền môn là căn bản, ngoài ra có thể triển khai Hiến chương, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương, các văn bản quy phạm Giáo luật GHPGVN (được tu chỉnh, ban hành sau Đại hội IX GHPGVN), Luật tín ngưỡng tôn giáo và một số quy định của Pháp luật đối với tôn giáo.

Ngoài ra, nếu có điều kiện, cần triển khai thực tập “người dẫn chương trình”, thuyết giảng, viết báo tường, thảo luận… để từ đó tìm ra những nhân tố tích cực trong thế hệ Tăng, Ni trẻ.

Trong mùa an cư, việc chuyên tu là chính, kế đến là trau dồi giáo lý truyền thống. Tất cả các chương trình tu học đều phải được hòa hợp và đồng thuận cao trong hệ thống tổ chức.

5. Công tác kiểm tăng, thăm các trường hạ

Trong mùa an cư, quý tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố được phân công, phân nhiệm phụ trách Phật sự tại địa phương, sẽ tổ chức thăm và sách tấn tinh thần tu học của hành giả tại các trường hạ trên địa bàn Thành phố; quý Ban Trị sự Giáo hội tại địa phương chịu trách nhiệm quản lý, điều phối chương trình, nội dung tu học của hành giả tại các trường hạ trên địa bàn do quý Ban quản lý và báo cáo Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ được tri tường vào những ngày Bố-tát tập trung của Giáo hội Thành phố.

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ phân công Ban Kiểm soát, Ban Kiểm Tăng (Tăng, Ni) kết hợp quý Ban chuyên ngành GHPGVN Thành phố, Hệ phái...và các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra số lượng, tình hình sinh hoạt, tu học thực tế tại các trường hạ trên địa bàn Thành phố nhằm thiết lập quy chuẩn việc An cư kiết hạ trong hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Thành phố. Kỷ cương các trường hợp vi phạm theo tinh thần Giới luật, Giáo luật và pháp luật hiện hành.

6. Thủ tục hành chính

6.1/ Đăng ký tổ chức trường hạ

- Đơn đăng ký tổ chức trường hạ (theo mẫu Ban Trị sự Phật giáo Thành phố).

- Danh sách Ban Tổ chức, Ban Chức sự và Ban Giảng huấn trường hạ.

- Danh sách hành giả an cư theo mẫu lý lịch trích ngang gồm: thế danh, pháp danh, ngày/tháng/năm và nơi sinh, phẩm vị, địa chỉ thường trú/tạm trú, chức vụ trong Giáo hội (nếu có).

- Chương trình sinh hoạt và nội dung các môn học.

Địa phương nào có tổ chức an cư, quý Ban Trị sự GHPGVN nên tiến hành các thủ tục xin phép chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ theo hướng dẫn của văn phòng Ban Tăng sự.Sau khi công tác tổ chức an cư đã ổn định, quý Ban Trị sự GHPGVN tiến hành lập danh sách hành giả an cư tập trung/tại chỗ gởi về phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM để tổng hợp, kính trình Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ xét duyệt, báo cáo kết quả lên Ban Tăng sự Trung ương (Văn phòng 2 TƯGH) và báo trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Thành phố.

6.2/ Cấp Chứng điệp, xác nhận An cư kiết hạ

Để khích lệ tinh thần tu học của Tăng, Ni, thực hiện đúng những quy định của Ban Tăng sự T.Ư và Ban Chỉ đạo về An cư kiết hạ:

1. Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ sẽ đề xuất T.Ư GHPGVN cấp Chứng điệp An cư kiết hạ cho những hành giả an cư lần đầu, nhưng phải An cư tập trung.

2. Xác nhận những hành giả an cư đã có Chứng điệp An cư kiết hạ do TƯGH cấp.

3. Cấp giấy Chứng nhận An cư kiết hạ cho những hành giả an cư hợp pháp.

4. Không xác nhận, chứng nhận cho những hành giả không tuân thủ những quy định trong kế hoạch này.

D. Kết luận

Nhằm giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, phát huy Giới đức Tăng đoàn, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ kính đề nghị chư tôn đức Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành và Phân ban Ni giới GHPGVN Thành phố; Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện, Ban Điều hành/ Ban Giám hiệu/ Ban Chủ nhiệm các trường/ lớp Phật học và chư tôn đức Tăng, Ni tại TP.HCM đồng thống nhất các nội dung như đã nêu trên, tập trung triển khai, thực hiện có kết quả tinh thần kế hoạch này.

Tải văn bản đầy đủ theo link bên dưới:

KH-ACKH - PL.2568.pdf

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày