Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh)

Đạo tràng an cư thanh tịnh
Đạo tràng an cư thanh tịnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mùa An cư kiết hạ năm nay, trường hạ Ni chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh, TP.HCM) là trường hạ an cư tập trung có số lượng hành giả 119 vị.
Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 1

Chư Ni trong thời kinh Pháp hoa

Tại đây, chư hành giả Ni tuân thủ các thời khóa sinh hoạt an cư nghiêm mật theo qui cũ thiền môn, bắt đầu thời khóa tu tập từ 3 giờ 30 đến 21 giờ.

Được biết, trong 3 tháng an cư này, chư Ni ở một số tịnh thất, tự viện khác cũng đến trường hạ Dược Sư để bố-tát tụng giới theo định kỳ một tháng 2 lần vào ngày 15 và 30 Âm lịch.

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 2

Mỗi ngày chư Ni tuân thủ theo thời khóa của thiền môn

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 3

Khóa lễ sám hối

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 4

Các hành giả chấp tác chuẩn bị tiểu thực sáng

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 5

Mỗi hành giả đều được phân công chấp tác, chuẩn bị cho đại chúng

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 6

Chư hành giả trì tụng thời kinh Pháp hoa tại chánh điện

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 7

Mỗi hành giả trang nghiêm tự thân, tỉnh thức theo từng lời kinh

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 8

Ni trưởng Thích nữ Như Trí, trụ trì chùa Dược Sư trong thời quá đường

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 9

Giờ quá đường của chư Ni hành giả trường hạ Dược Sư

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 10

Hành giả an trú trong từng bước kinh hành

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 11

Kinh hành sau quá đường

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 12

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP.HCM chia sẻ Phật pháp tại trường hạ Dược Sư

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 13

Hành giả chăm chú ghi chép trong khóa học

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 14

Học kinh, luật

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 15

Cúng Mông sơn thí thực

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 16

Lắng lòng trong thời sám công phu chiều

Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) ảnh 17

Thời khóa công phu chiều

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày