Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng Phật giáo TP.HCM đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Chư Tăng Phật giáo TP.HCM đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-9 (14-8-Nhâm Dần), tại Việt Nam Quốc Tự, chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới định kỳ sau mùa An cư kiết hạ.
Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thành kính niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thành kính niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Sau khi đảnh lễ lịch đại Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức bố-tát.

Đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đại vị thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo

Được biết, sau mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện thực hiện bố-tát định kỳ vào lúc 6 giờ 30 ngày 14 Âm lịch hàng tháng, tại Việt Nam Quốc Tự, sau đó có buổi họp khoáng đại thảo luận, triển khai Phật sự.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm chánh điện

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm chánh điện

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật

Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng TP.HCM thực hiện bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng TP.HCM thực hiện bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN thính giới cùng đại chúng

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN thính giới cùng đại chúng

Hòa thượng Thích Minh Thông trùng tuyên giới luật Đức Phật chế định

Hòa thượng Thích Minh Thông trùng tuyên giới luật Đức Phật chế định

Sống trong tinh thần của giới luật, nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Sống trong tinh thần của giới luật, nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Giới luật là thọ mạng Chánh pháp

Giới luật là thọ mạng Chánh pháp

Bố-tát là nghi thức đặc thù của chúng xuất gia nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Bố-tát là nghi thức đặc thù của chúng xuất gia nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Trang nghiêm lễ bố-tát chung của chư vị giáo phẩm Ban Chứng minh, chư Tăng thành viên Ban Trị sự và các cấp trực thuộc GHPGVN TP.HCM

Trang nghiêm lễ bố-tát chung của chư vị giáo phẩm Ban Chứng minh, chư Tăng thành viên Ban Trị sự và các cấp trực thuộc GHPGVN TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày