Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư Tăng TP.HCM bố-tát kỳ đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Đức Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật
Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Đức Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật
GNO - Sáng nay, 16-6 (29-4-Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 Ban Trị sự quận, huyện đã bố-tát, thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Đức Pháp chủ niêm hương Tam bảo

Đức Pháp chủ niêm hương Tam bảo

Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chứng minh, thính giới cùng đại chúng và giáo giới đến chư Tăng.

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Đức Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật; toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp.

Giữa đại chúng, Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trùng tuyên giới luật.

Hòa thượng Thích Minh Thông trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát giữa đại chúng

Hòa thượng Thích Minh Thông trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát giữa đại chúng

Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, trong mùa An cư kiết hạ mỗi hàng tháng, chư Tăng bố-tát, thính giới chung hai kỳ vào sáng 14 và 29 Âm lịch.

Sau lễ bố-tát, Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới đến chư Tăng hiện diện. Theo đó, ngài chia sẻ một số kinh nghiệm tiếp nhận được từ các vị giáo phẩm trưởng thượng trong hơn 70 năm ngài tu học, thừa hành Phật sự.

Sau thời bố-tát, toàn thể đại chúng đã về Tổ đường, đảnh lễ chư vị Tổ sư qua các thời đại, tri ân những vị tiếp nối truyền bá Phật pháp hơn hai ngàn năm qua trên đất nước Việt Nam.

Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới đến chư Tăng

Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới đến chư Tăng

Hình ảnh lễ bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự:

Đức Pháp chủ đảnh lễ Tam bảo

Đức Pháp chủ đảnh lễ Tam bảo

Toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp

Toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp

Bố-tát mỗi kỳ nhằm nuôi dưỡng những pháp lành

Bố-tát mỗi kỳ nhằm nuôi dưỡng những pháp lành

Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn lễ

Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn lễ

Chư tôn đức Ban Nghi lễ

Chư tôn đức Ban Nghi lễ

Bố-tát là chất liệu phát triển đạo lực

Bố-tát là chất liệu phát triển đạo lực

... nhắc nhớ những điều Đức Phật đã dạy

... nhắc nhớ những điều Đức Phật đã dạy

Bố-tát làm thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội
Bố-tát làm thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội
Cùng sống trong tập thể thanh tịnh

Cùng sống trong tập thể thanh tịnh

Đức Pháp chủ giáo giới chư Tăng và hành giả tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự

Đức Pháp chủ giáo giới chư Tăng và hành giả tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự

Ngài chia sẻ một số kinh nghiệm tiếp nhận được từ các vị giáo phẩm trưởng thượng

Ngài chia sẻ một số kinh nghiệm tiếp nhận được từ các vị giáo phẩm trưởng thượng

Ngài huấn thị, trong tất cả các trách nhiệm trong điều hành Phật sự chúng ta cần phải hoàn thành, quan trọng nhất là cần có niềm tin vào Đức Phật

Ngài huấn thị, trong tất cả các trách nhiệm trong điều hành Phật sự chúng ta cần phải hoàn thành, quan trọng nhất là cần có niềm tin vào Đức Phật

Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, trong mùa An cư kiết hạ mỗi hàng tháng, chư Tăng bố-tát, thính giới chung hai kỳ vào sáng 14 và 29 Âm lịch

Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, trong mùa An cư kiết hạ mỗi hàng tháng, chư Tăng bố-tát, thính giới chung hai kỳ vào sáng 14 và 29 Âm lịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày