Từ khóa: Hội thảo khoa học
Tìm thấy 4 kết quả
Niệm Phật cầu gia hộ

Thái Nguyên: Hội thảo khoa học, hưng công xây dựng chùa Phù Liễn

GNO - Ngày 12-10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phật giáo Thái Nguyên với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước”.