Tăng, Ni Phật giáo huyện Hóc Môn tác pháp Tự tứ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, viện chủ chùa Phật Bửu chứng minh lễ tác pháp Tứ tứ của chư Tăng
Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, viện chủ chùa Phật Bửu chứng minh lễ tác pháp Tứ tứ của chư Tăng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-8, chư Tăng, Ni các trường hạ an cư tại tổ trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM) trang nghiêm tác pháp Tự tứ mãn hạ.
 Tăng, Ni Phật giáo huyện Hóc Môn tác pháp Tự tứ ảnh 1

Ban Trị sự, ba vị tác pháp đối thú Tự tứ an cư

Tại trường hạ chùa Phật Bửu (dành cho chư Tăng) và chùa Phước Thiện (dành cho chư Ni) đã trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ theo truyền thống để kết thúc mùa an cư tấn tu đạo nghiệp của chư hành giả.

Trong không khí trang nghiêm tại chánh điện, chư tôn đức Ban Chức sự các hạ trường đã đảnh lễ Tam bảo và dâng lời cầu nguyện để chư hành giả được đạo tâm tăng trưởng, hạ lạp tăng quan.

 Tăng, Ni Phật giáo huyện Hóc Môn tác pháp Tự tứ ảnh 2

Chư Ni huyện Hóc Môn cầu giáo giới Tự tứ trước Đại Tăng

Tứ tứ là pháp nhờ người khác chỉ lỗi cho mình, trong tinh thần cầu thị và dẹp qua bản ngã của cá nhân bằng ba việc (thấy, nghe và nghi ngờ), để bản thể thanh tịnh và hòa hợp được phát triển. Trong đời sống xuất gia, một Tăng đoàn tu học, sinh hoạt chung cần có sự hòa hợp thanh tịnh, để phát triển hưng thịnh.

Thông qua mỗi mùa an cư, lễ tác pháp Tự tứ giúp các tự thân hành giả cảm nhận được năng lực tu học của mình được tăng trưởng.

 Tăng, Ni Phật giáo huyện Hóc Môn tác pháp Tự tứ ảnh 3

Chư Tăng hành giả an cư tại chỗ tác pháp Tự tứ tại chùa Phật Bửu

 Tăng, Ni Phật giáo huyện Hóc Môn tác pháp Tự tứ ảnh 4

Nhờ pháp Tự tứ mà Tăng đoàn thanh tịnh hòa hợp

 Tăng, Ni Phật giáo huyện Hóc Môn tác pháp Tự tứ ảnh 5

Ngũ thể đầu địa, tâm thành kính và chí thành

 Tăng, Ni Phật giáo huyện Hóc Môn tác pháp Tự tứ ảnh 6

Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện giáo giới chư Ni tại trường hạ chùa Phước Thiện trong lễ Tự tứ

 Tăng, Ni Phật giáo huyện Hóc Môn tác pháp Tự tứ ảnh 7

Ni sư Thích nữ Tường Hạnh, Trưởng Phân ban Ni giới huyện cầu Đại Tăng giáo giới đến chư Ni

 Tăng, Ni Phật giáo huyện Hóc Môn tác pháp Tự tứ ảnh 8

Ba vị thứ tự tác bạch cầu Tự tứ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Tuệ Đăng

Bình an giữa tâm bão

GNO - Một khi có những sự hiểu biết đúng đắn và pháp tu - điều trị thích hợp, chúng ta không sợ hãi sự xâm nhập của bất kỳ loại virus hay ác ma nào!

Thông tin hàng ngày