Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng

Giới tử chí thành phát nguyện thọ Bồ-tát giới
Giới tử chí thành phát nguyện thọ Bồ-tát giới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 8-9 (13-8-Nhâm Dần), tại Đại giới trường Sùng Ân (TP.Phan Rang - Tháp Tràm), Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 cung thỉnh Hội đồng giới sư đăng đàn truyền Bồ-tát giới cho các giới tử phát tâm thọ giới.

Tại giới trường, Hội đồng Giới sư niêm hương bạch Phật; chư giới tử đã đảnh lễ Tam bảo và sám hối tam nghiệp thanh tịnh trước khi thọ nhận Bồ-tát giới.

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 1

Các giới tử phát tâm thọ Bồ-tát giới

Hòa thượng Yết-ma đã hướng dẫn các giới tử cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đương vi Đường đầu Hòa thượng; cung thỉnh Bồ-tát Đại Trí Văn Thù làm Yết-ma A-xà-lê; cung thỉnh Bồ-tát Di Lặc làm Giáo thọ A-xà-lê; cung thỉnh mười phương Như Lai làm tôn chứng sư và mười phương Bồ-tát làm pháp lữ cùng học giới.

Sau lễ tấn đàn truyền Bồ-tát giới, chư tôn đức Hội đồng giới sư làm lễ tấn hương cho các giới tử xuất gia phát nguyện cúng dường Tam bảo.

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 2

Các giới tử Tỳ-kheo nhiên hương cúng dường

Trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng và tiếng trì tụng thần chú Đại bi âm vang, đã tiếp thêm năng lượng cho các giới tử hoàn thành tâm nguyện, xả thân cầu đạo của mình.

Được biết, trước giờ truyền Bồ-tát giới, Hòa thượng Luật sư Thích Minh Thông đã có thời thuyết giảng đại cương về Giới luật cho các giới tử vừa đắc giới tại Đại giới đàn Bảo Tạng.

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 3
Hòa thượng Thích Minh Thông giảng dạy Đại cương Giới luật

* Chiều cùng ngày, trước khi diễn ra lễ bế mạc, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã đăng đàn truyền Thập thiện giới cho 148 giới tử tại gia phát tâm cầu thọ giới pháp.

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 4
Cần cầu giới pháp

Tại lễ bế mạc, Đại đức Thích Đồng Niệm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đúc kết đôi nét về Đại giới đàn Bảo Tạng diễn ra trong 3 ngày tại 2 giới trường chùa Sùng Ân (dành cho Tăng) và chùa Diệu Nghiêm (dành cho Ni).

Theo đó, Hội đồng Thập sư đã đăng đàn truyền giới cho 29 giới tử Tỳ-kheo, 47 giới tử Sa-di, 23 giới tử Tỳ-kheo-ni, 16 giới tử Thức-xoa-ma-na, 18 giới tử Sa-di-ni.

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 5
Chư tôn đức chứng minh lễ bế mạc

Đại diện giới tử có đôi lời cảm niệm tri ân sâu sắc đến chư tôn đức giáo phẩm Ban Tổ chức Đại giới đàn Bảo Tạng; chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng thập sư Tăng, Ni; Ban Quản giới tử; Ban Nghi lễ… đã tổ chức trang nghiêm giới đàn, hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ cho giới tử trong suốt những ngày thọ giới.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Kiến đàn có lời đạo từ đến giới tử cần nghiêm cẩn giữ gìn giới pháp đã thọ lãnh, tấn tu trên bước đường hoằng dương chánh pháp của Đức Phật.

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 6
Trao phần thưởng cho các giới tử

Tại buổi lễ, Ban Kiến đàn cũng trao 11 phần thưởng cho các giới tử thủ khoa và á khoa các đàn giới. Trao bằng tuyên dương công đức cho các đơn vị và cá nhân tham gia tổ chức và hộ trì cho Đại giới đàn Bảo Tạng được thành tựu viên mãn.

Sau đây là hình ảnh được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận:

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 7
Cung nghinh Hội đồng Thập sư
Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 8
Giới tử xuất gia và tại gia phát tâm thọ Bồ-tát giới
Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 9
Giới tử Ni chí thành phát nguyện thọ giới
Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 10
Quang cảnh buổi lễ truyền Bồ-tát giới
Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 11
Phật tử phát tâm thọ giới
Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 12
Hòa thượng Thích Minh Thông hướng dẫn giới tử phát nguyện tấn hương
Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 13
Chí thành nhiên hương cúng dường Tam bảo
Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 14
Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 15
Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 16
Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 17

Hòa thượng Thích Thanh Hùng đăng đàn truyền Thập thiện giới

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 18

Phật tử phát tâm thọ giới Thập thiện

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 19

Niệm Phật cầu gia hộ tại lễ bế mạc

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 20

Chư tôn đức Tăng tham dự

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 21

Chư tôn đức Ni

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 22

Đại đức Thích Đồng NIệm báo cáo tổng kết Đại giới đàn Bảo Tạng

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 23

Giới tử thủ khoa, á khoa đàn Tỳ-kheo

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 24

Giới tử thủ khoa, á khoa đàn Sa-di

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 25

Giới tử thủ khoa, á khoa đàn Tỳ-kheo-ni

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 26

Giới tử thủ khoa, á khoa đàn Thức-xoa-ma-na

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 27

Giới tử thủ khoa, á khoa đàn Sa-di-ni

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 28

Tuyên dương Phật tử hộ trì cho Đại giới đàn

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 29

Đại diện giới tử dâng lời tác bạch tri ân

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 30

Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ

Truyền Bồ-tát giới, Thập thiện giới và bế mạc Đại giới đàn Bảo Tạng ảnh 31

Thượng toạ Thích Hạnh Huệ, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận phát biểu cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cơn bão Noru với sức công phá mạnh, được đánh giá là cơn bão lịch sử trong vòng 20 năm trở lại đây

Ghi nhận tại Quảng Nam sau bão cơn bão lịch sử Noru

GNO -Cơn bão Noru đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Thừa Thiên Huế rạng sáng 28-9 với sức gió mạnh nhất của bão duy trì cấp 10-11, giật cấp 13 trên đất liền đã gây ra một số thiệt hại nhất định.
Chùa Phước Quang (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đón bà con trú bão với bữa cơm chay ấm lòng - Ảnh: Ban TT-TT GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Các chùa đón người dân đến tránh bão Noru

GNO - Để tránh thiệt hại về người, các địa phương từ Quảng Bình đến Phú Yên đã ráo riết khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm trước khi bão số 4 (bão Noru) vào đất liền.
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời ở tuổi 75

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời ở tuổi 75

GNO - Nhà văn - nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân, qua đời lúc 2 giờ 5 phút ngày 28-9 tại nhà riêng ở phường Phước Long B, TP.Thủ Đức sau thời gian chiến đấu với bệnh suy thận.

Thông tin hàng ngày