Từ khóa: Phật lịch 2565
Tìm thấy 51 kết quả
Tắm Phật - Một nghi thức đặc biệt trong Đại lễ mừng Phật đản sinh

Đón mùa Phật đản giữa mùa chống dịch

GNO - Đại dịch là điều không ai mong. Nhưng, đó cũng là cơ hội để con người nhìn lại quá trình biểu hiện của nó để thấy rõ nhân duyên, sự vô thường, từ đó điều chỉnh hành vi sống, trở nên tích cực hơn.