Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước hoa đăng kỷ niệm khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước hoa đăng kỷ niệm khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước hoa đăng kỷ niệm khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-3 (19-2 Âm lịch), thiền viện Trúc Lâm Bình Phước tổ chức lễ hoa đăng tại vườn thiền Bát Nhã nhân lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm.
Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước hoa đăng kỷ niệm khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm ảnh 1

Chư Ni và Phật tử tụng kinh Phổ môn

Buổi lễ do Sư cô Thích nữ Huệ Đức chủ trì cùng chư Ni và các Phật tử tụng kinh Phổ môn, lạy vía và thắp sáng hoa đăng cúng dường Đức Quán Thế Âm nhân ngày khánh đản của Ngài.

Dịp này, chư Ni và Phật tử cũng phóng sinh chim, lễ hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, đại dịch Covid-19 tiêu trừ.

Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước hoa đăng kỷ niệm khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm ảnh 2

Thắp sáng hoa đăng cúng dường Đức Quán Thế Âm

Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước hoa đăng kỷ niệm khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm ảnh 3

Lễ hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an

Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước hoa đăng kỷ niệm khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm ảnh 4

Dâng hoa cúng dường Bồ-tát Quán Thế Âm

Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước hoa đăng kỷ niệm khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm ảnh 5

Phật tử dâng hoa cúng dường, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày