Giác Ngộ Online
Phiên bản PC
Phật hóa gia đình

Phật hóa gia đình

GN - Chúng ta đều biết, gia đình là nhân tố làm nên xã hội. Gia đình tốt thì xã hội tốt, gia đình xấu thì xã hội xấu.
Không thể đặt trên nền tảng của sự tham lam

Không thể đặt trên nền tảng của sự tham lam

GN - Một xã hội văn minh, tốt đẹp hẳn không thể đặt trên nền tảng của sự tham lam. Và sự giáo dục tốt đẹp
Quả báo xua đuổi chúng Tăng

Quả báo xua đuổi chúng Tăng

GN - Trong các Phật sự thì hộ trì Tăng chúng có đủ thuận duyên tu học, tiến bộ tâm linh là cực kỳ khó khăn.
Phật hóa gia đình

Phật hóa gia đình

GN - Chúng ta đều biết, gia đình là nhân tố làm nên xã hội. Gia đình tốt thì xã hội tốt, gia đình xấu thì xã hội xấu.
Thong dong trước tám ngọn gió đời

Thong dong trước tám ngọn gió đời

NSGN - Chúng ta thường bị nhiều thứ ràng buộc từ đời sống, chịu sự chi phối không những đối với cảm thụ vật chất mà còn những quan hệ về nhận thức...
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.
Visitor