Giác Ngộ Online
Phiên bản PC
Nhìn từ mùa Vu lan qua

Nhìn từ mùa Vu lan qua

GN - Giác Ngộ đã có bài ghi nhận ý kiến về quan niệm không đúng khi “mặc định” tháng Bảy là “tháng cô hồn”.
Nếp sống đạo đức, lành mạnh của người Phật tử

Nếp sống đạo đức, lành mạnh của người Phật tử

GN - Đối với hàng Phật tử tại gia, năm giới là năm điều học căn bản để tạo dựng nên một nếp sống đạo đức
Bạn đạo

Bạn đạo

GN - Có thể gọi là bạn đạo không khi bản thân tôi già tuổi đời, về hưu đã vài năm rồi nhưng còn kém tuổi đạo
Ngày hạnh phúc

Ngày hạnh phúc

GN - Nếu Vu lan không phải Chủ nhật thì từ tối hôm trước Phượng sẽ tính toán thời gian sao cho ngày mai
Những đóng góp của Đạo An đối với Phật giáo Trung Quốc

Những đóng góp của Đạo An đối với Phật giáo Trung Quốc

NSGN - Phật giáo xuất hiện vào thế kỷ VI tr.TL tại Ấn Độ, sau đó được truyền sang các nước khác, bao gồm Trung Quốc, đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời...
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.
Visitor