Ấm lòng sĩ tử Tây Đô

GNO - Phóng sự do PV Giác Ngộ thực hiện, ghi nhận tình cảm, tinh thần tình nguyện của những TNV ở Cần Thơ.

Viết cho ngày tình nguyện

GNO - Tôi gọi bạn bằng ba tiếng “Tình nguyện viên”, tôi biết, bạn sẽ chắp cánh cho những ước mơ bay cao...

Thông tin hàng ngày