Thập tự ngày cuối năm

Thập tự ngày cuối năm

GNO - Cứ vào độ cuối năm là sắp xếp thời gian đi thập tự, vừa để lạy Phật, vừa có dịp ngắm nhìn đất trời...

Thông tin hàng ngày