Thiền sư & xuân

GN Xuân - Bài viết của HT.Thích Thanh Từ (thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt) dành riêng cho giai phẩm Giác Ngộ Xuân.
Hoa trái  trên bàn thờ

Hoa trái trên bàn thờ

GN Xuân - Mỗi lần tôi lạy Phật, thấp thoáng hình ảnh cha mẹ tôi cũng đang hướng về Phật…

Thông tin hàng ngày