Ngày đầu năm đi lễ chùa…

Ngày đầu năm đi lễ chùa…

GNO - Trong tiết trời se lạnh đầu xuân, từng dòng người chọn điểm khởi hành đầu năm là những ngôi chùa đến lễ Phật...

Thông tin hàng ngày