Phân cảnh cuối của bộ phim The Monk and The Gun

The Monk and The Gun: Bộ phim mới của Pawo Choyning Dorji

GNO - The Monk and the Gun đã được chiếu vào cuối tháng 9 tại Liên hoan phim Woodstock ở New York. Mặc dù số lượng hiện tại còn khiêm tốn nhưng các bộ phim của Bhutan dường như đang dần phát triển về số lượng cũng như chất lượng.

Thông tin hàng ngày