Mừng "Cụ Thiêng" reo

Mừng "Cụ Thiêng" reo

GN - Cả nhà tôi và hầu hết cả làng Chùa của tôi đều gọi loài chuột bằng cái tên gần gũi và tôn kính là “Cụ Thiêng”.

Thông tin hàng ngày