GN - Hãy đi vào con đường đã vạch ra của Đức Phật để thấy Ngài đang Đản sinh ngay giây phút này...
Phat-2.jpg GN - Không biết từ khi nào, con người lại có những tính xấu như tham lam, ích kỷ, thù hằn, ganh ghét… Xem tiếp...
anh tuvan.jpg GN - Để sám hối đúng pháp, bạn cần đối trước tượng Phật, Bồ-tát hay chư vị Tăng (Ni) thành tâm phát lồ Xem tiếp...
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.000
Nguyệt san Giác Ngộ
Hoa Tiên - trang chủ
Pháp phục Nguyên Dung - trang chủ, số 3
Linh Nga, trang chủ, 1-2 > 1-3-2018
Tượng vàng Thích Ca, trang chủ, 1.4 - 30.6.2019
Bách hoa 1968, Trang chủ, 8.5 - 24.12.2019
Trường Phật học Đà Nẵng - Trang chủ, 25-4 > 25-6-2019
Visitor
Visitor